Kỳ thi Olympic Toán học Sinh viên Toàn quốc năm 2018

THÔNG BÁO

(V.v Học và Thi chọn đội tuyển chuẩn bị cho kỳ thi Olympic Toán học Sinh viên Toàn quốc năm 2018)

 

Theo thông báo của Ban tổ chức, Kỳ thi Olympic Toán học Sinh viên Toàn quốc năm 2018 sẽ được tổ chức từ ngày 09/04/2018 đến ngày 15/04/2018 tại Trường Đại học Quảng Bình, Thành Phố Đồng Hới, Quảng Bình.

Để chuẩn bị cho kỳ thi này, Khoa Toán – Cơ – Tin học sẽ tổ chức lớp học để bổ sung kiến thức Giải tích và Đại số cho sinh viên và tổ chức thi chọn đội tuyển.

Kế hoạch học và thi chọn đội tuyển dự kiến như sau:

I.         Lịch học và thời gian thi chọn đội tuyển:

1.        Lịch học: Chủ Nhật, ngày 04 tháng 03.

       Sáng 08h30-11h00: Học môn Giải tích; Chiều 14h00 đến 16h30: Học môn Đại số.

       Địa điểm: Phòng 409 nhà T3, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

2.        Lịch thi chọn đội tuyển: Thứ Bảy, ngày 10 tháng 03.

       Sáng 08h00-10h00: Thi môn Giải tích; Chiều 14h00-16h00: Thi môn Đại số.

       Địa điểm: Phòng 409 nhà T3 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

3.        Kết quả thi chọn đội tuyển sẽ được thông báo tại Văn phòng khoa Toán – Cơ – Tin học vào thứ Tư, ngày 14 tháng 03.

       Mỗi đội tuyển Giải tích và Đại số sẽ có 05 sinh viên.

       Lịch học tiếp sẽ được thông báo trực tiếp cho các sinh viên trong đội tuyển.

II.      Đăng ký học và thi chọn đội tuyển:

1.        Mỗi sinh viên có thể đăng ký một hoặc cả hai môn thi.

2.        Sinh viên muốn đăng ký cần gửi các thông tin bao gồm họ và tên, mã số sinh viên, ngày tháng năm sinh, môn đăng ký dự thi về văn phòng Khoa Toán – Cơ – Tin học cho thầy Phạm Hoàng Long trước thứ Năm ngày 08 tháng 03 theo địa chỉ email: phamhoanglong@hus.edu.vn; ĐT: 0168.21.21.268.

III.  Đối tượng và điều kiện tham dự:

       Sinh viên các lớp  K60, K61, K62 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Khi đã đăng ký tham dự, sinh viên cần đi học và đi thi đầy đủ và đúng giờ.  

 

       Hà Nội, ngày 28 tháng  02 năm 2018

P. Trưởng Khoa

 

 

 

TS. Lê Huy Chuẩn

Loại tin tức: