An improved approximation of Bergmann’s form for the Rayleigh wave velocity

Tiêu đềAn improved approximation of Bergmann’s form for the Rayleigh wave velocity
Loại công bốJournal Article
Năm xuất bản2007
Tác giảVinh, PChi, Malischewsky, PG
Tạp chíUltrasonics
Thể tích47
Trang49–54