Homogenization of an interface highly oscillating between two concentric ellipses

Tiêu đềHomogenization of an interface highly oscillating between two concentric ellipses
Loại công bốJournal Article
Năm xuất bản2012
Tác giảTung, DXuan, Vinh, PChi, Tung, NKim, ,
Tạp chíVietnam Journal of Mechanics
Thể tích34
Trang113-121