GS. Dhersin

Thời gian: 
T4, 04/05/2016 - 13:00
T2, 09/05/2016 - 13:00
T4, 11/05/2016 - 13:00
T6, 13/05/2016 - 13:00
Địa điểm: 
416T1, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, 334, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Người báo cáo: 
GS. Dhersin
Nội dung: 

Các bạn sinh viên thân mến!

Gửi các bạn nội dung khóa học của GS. Dhersin, Trường Paris 13, Pháp về môn xác suất thống kê:
Địa điểm: 416T1, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, 334, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Thời gian: 4/5 (13-15h); 9/5 (9-11h); 11/5 (13-15h); 13/5 (13-15h).
Đề nghị các bạn sinh viên đi đông đủ, nghiêm túc.
Trân trọng!

Tệp tin: