Geometry of domains in $\mathbb C^n$ with noncompact automorphism groups

Tiêu đềGeometry of domains in $\mathbb C^n$ with noncompact automorphism groups
Loại công bốJournal Article
Năm xuất bản2009
Tác giảĐỗ Đức, T, Ninh, VThu
Tạp chíVietnam J. Math. 37: 2&3 (2009), pp. 1-12.