On an extension of {L}yapunov criterion of stability for quasi-linear systems via integral inequalities methods

Tiêu đềOn an extension of {L}yapunov criterion of stability for quasi-linear systems via integral inequalities methods
Loại công bốJournal Article
Năm xuất bản2004
Tác giảDu, NHuu
Tạp chíTeor. \u Imov\=ı r. Mat. Stat.
Trang26–35
ISSN0868-6904