Existence of an optimal {M}arkovian filter for the control under partial observations

Tiêu đềExistence of an optimal {M}arkovian filter for the control under partial observations
Loại công bốJournal Article
Năm xuất bản1988
Tác giảKaroui, NEl, Du, NHuu, Jeanblanc-Picqué, M
Tạp chíSIAM J. Control Optim.
Thể tích26
Trang1025–1061
ISSN0363-0129
URLhttp://db.lic.vnu.edu.vn:2080/10.1137/0326057
DOI10.1137/0326057