On the existence of bounded solutions for {L}otka-{V}olterra equations

Tiêu đềOn the existence of bounded solutions for {L}otka-{V}olterra equations
Loại công bốJournal Article
Năm xuất bản2000
Tác giảDu, NHuu
Tạp chíActa Math. Vietnam.
Thể tích25
Trang145–159
ISSN0251-4184