Evolution of predator-prey systems described by a {L}otka-{V}olterra equation under random environment

Tiêu đềEvolution of predator-prey systems described by a {L}otka-{V}olterra equation under random environment
Loại công bốJournal Article
Năm xuất bản2006
Tác giảTakeuchi, Y, Du, NHuu, Hieu, NTrong, Sato, K
Tạp chíJ. Math. Anal. Appl.
Thể tích323
Trang938–957
ISSN0022-247X
URLhttp://db.lic.vnu.edu.vn:2080/10.1016/j.jmaa.2005.11.009
DOI10.1016/j.jmaa.2005.11.009