Evolution of {L}otka-{V}olterra predator-prey systems under telegraph noise

Tiêu đềEvolution of {L}otka-{V}olterra predator-prey systems under telegraph noise
Loại công bốJournal Article
Năm xuất bản2009
Tác giảAuger, P, Du, NHuu, Hieu, NTrong
Tạp chíMath. Biosci. Eng.
Thể tích6
Trang683–700
ISSN1547-1063
URLhttp://db.lic.vnu.edu.vn:2080/10.3934/mbe.2009.6.683
DOI10.3934/mbe.2009.6.683