Dynamical behavior of {L}otka-{V}olterra competition systems: non-autonomous bistable case and the effect of telegraph noise

Tiêu đềDynamical behavior of {L}otka-{V}olterra competition systems: non-autonomous bistable case and the effect of telegraph noise
Loại công bốJournal Article
Năm xuất bản2004
Tác giảDu, NHuu, Kon, R, Sato, K, Takeuchi, Y
Tạp chíJ. Comput. Appl. Math.
Thể tích170
Trang399–422
ISSN0377-0427
URLhttp://db.lic.vnu.edu.vn:2080/10.1016/j.cam.2004.02.001
DOI10.1016/j.cam.2004.02.001