On data-dependence of exponential stability and stability radii for linear time-varying differential-algebraic systems

Tiêu đềOn data-dependence of exponential stability and stability radii for linear time-varying differential-algebraic systems
Loại công bốJournal Article
Năm xuất bản2008
Tác giảChyan, C-J, Du, NHuu, Linh, VHoang
Tạp chíJ. Differential Equations
Thể tích245
Trang2078–2102
ISSN0022-0396
URLhttp://db.lic.vnu.edu.vn:2080/10.1016/j.jde.2008.07.016
DOI10.1016/j.jde.2008.07.016