Conditions for permanence and ergodicity of certain stochastic predator-prey models

Tiêu đềConditions for permanence and ergodicity of certain stochastic predator-prey models
Loại công bốJournal Article
Năm xuất bản2016
Tác giảDu, NHuu, Nguyen, DHai, G. Yin, G
Tạp chíJ. Appl. Probab.
Thể tích53
Trang187–202
Thời gian xuất bản03
URLhttp://projecteuclid.org/euclid.jap/1457470568