Compactification methods in the control of degenerate diffusions: existence of an optimal control

Tiêu đềCompactification methods in the control of degenerate diffusions: existence of an optimal control
Loại công bốJournal Article
Năm xuất bản1987
Tác giảKaroui, NEl, Du, NHuu, Jeanblanc-Picqué, M
Tạp chíStochastics
Thể tích20
Trang169–219
ISSN0090-9491
URLhttp://db.lic.vnu.edu.vn:2080/10.1080/17442508708833443
DOI10.1080/17442508708833443