Characterization of linearly convex domains in {$\Bbb C^n$} by their noncompact automorphism groups

Tiêu đềCharacterization of linearly convex domains in {$\Bbb C^n$} by their noncompact automorphism groups
Loại công bốJournal Article
Năm xuất bản2009
Tác giảNinh, VThu
Tạp chíVietnam J. Math.
Thể tích37
Trang67–79
ISSN0866-7179