Characterization of domains in {$\Bbb C^n$} by their noncompact automorphism groups

Tiêu đềCharacterization of domains in {$\Bbb C^n$} by their noncompact automorphism groups
Loại công bốJournal Article
Năm xuất bản2009
Tác giảThai, DDuc, Ninh, VThu
Tạp chíNagoya Math. J.
Thể tích196
Trang135–160
ISSN0027-7630
URLhttp://projecteuclid.org/euclid.nmj/1263564651