Chương trình Hội nghị Khoa học sinh viên Khoa Toán - Cơ - Tin học năm 2017

Thời gian:  Thứ Bảy ngày 06 tháng 05 năm 2017

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG HN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

 

Các báo cáo được chia làm 03 tiểu ban:

  • Tiểu ban Toán Cơ.
  • Tiểu ban Tin học 1.
  • Tiểu ban Tin học 2.

Kính mời các Thầy Cô và các bạn sinh viên đến tham gia hội nghị.

 

Nội dung chi tiết:

THỜI GIAN

CHƯƠNG TRÌNH

8h00 - 8h15

Đón tiếp đại biểu

8h15 - 8h30

Khai mạc hội nghị (P. 302 T5)

 

TIỂU BAN TOÁN CƠ (P. 304 T5)

8h30 - 8h45

Nguyễn Xuân Bách  K58 A1T

Một số ứng dụng của lý thuyết trường các lớp

8h45 – 9h00

Phạm Minh Hoàng  K58 CNKHTN

Về nhóm CR tự đẳng cấu của một loại mặt trong C2

9h00 – 9h15

Trịnh Thị Thúy Hồng  K58 A1T

Về một bất đẳng thức điểm cho nghiệm của phương trình elliptic cấp bốn

9h15 – 9h30

Phạm Quang Huy, Trần Đại Tân  K59 CNKHTN

Xây dựng trường phân rã (theo Kronecker)

9h30 – 9h45

Nguyễn Thị Loan  K58 A1T

Tỷ số H/V của sóng mặt Rayleigh trong bán không gian đàn hồi Micropolar

9h45 - 10h00

Nghỉ giải lao

10h00 – 10h15

Trần Minh Tâm  K58 CNKHTN

Dáng điệu tiệm cận của nghiệm của một phương trình Logistic khuếch tán chịu nhiễu điện báo

10h15 – 10h30

Nguyễn Thụy Trung  K58 CNKHTN

Về một định lý của n.kuhn nhúng đại số heck modular vào đại số nhóm của một nhóm tuyến tính tổng quát

10h30 – 10h45

Lê Quốc Tuấn  K58 CNKHTN

Về đối đồng điều của các 2-nhóm abel sơ cấp xem như các môđun trên  đại  số steenrod

10h45 – 11h00

Trịnh Tùng  K58 A1T

Ngưỡng chính tắc có trọng của hàm đa điều hòa dưới

11h00 – 11h15

Đỗ Trọng Đạt, Nguyễn Mạnh Linh  K60 CNKHTN

Về chu kỳ Gauss và các p-giác đều

 

TIỂU BAN TIN HỌC 1 (P. 302 T5)

8h30 - 8h45

Nguyễn Duy Anh  K58 A2

Nghiên cứu tấn công hệ thống chữ kí số (EC)DSA bằng phương pháp Coppersmith

8h45 – 9h00

Nguyễn Tuấn Anh, Đặng Ngọc Uyên  K58 A2

Phát triển hệ thống trích rút thuộc tính đối tượng từ hội thoại

9h00 – 9h15

Hồ Văn Anh  K58 A2

Nhận dạng đối tượng dựa trên biễu diễn thưa

9h15 – 9h30

Nguyễn Thị Vân Anh  K59 A2

Tích hợp OAuth 2.0 vào ứng dụng IOS

9h30 – 9h45

Nguyễn Thị Hoan  K58 A2

Nhận dạng tiếng nói tiếng Việt

9h45 - 10h00

Nghỉ giải lao

10h00 – 10h15

Nguyễn Thị Loan  K58 A2

Tìm hiểu phương pháp áp dụng Kiểm thử tự động và Tích hợp liên tục vào mô hình phát triển phần mềm Agile

10h15 – 10h30

Đào Ngọc Thu Mai  K58 A2

Tìm hiểu về hệ thống DeepFace trong bài toán nhận dạng khuôn  mặt

10h30 – 10h45

Nguyễn Thị Thu, Lê Minh Dưỡng, Đỗ Quang Đạt  K59 A2

Xây dựng kho từ vựng chuyên ngành y học tiếng Việt

10h45 – 11h00

Đặng Ngọc Uyên, Nguyễn Tuấn Anh  K58 A2

Xây dựng công cụ xác định đồng sở chỉ trong văn bản

 

TIỂU BAN TIN HỌC 2 (P. 308 T5)

8h30 - 8h45

Nguyễn Ngọc Ánh, Vũ Đại Phong, Lâm Văn Thịnh  K58 A2

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin Web quản lý và App mobile hỗ trợ khách hàng

 

8h45 – 9h00

Đặng Thị Thanh Bình  K58 A2

Phân Tích hệ thống core banking T24 phân hệ chuyển tiền quốc tế tại PV ComBank

9h00 – 9h15

Trần Thị Hậu, Dương Tuấn Anh, Nguyễn Đức Hạnh, Phạm Thị Tâm, Đặng Thị Thu, Hoàng Trung Kiên  K58 A2

Cơ chế xác thực một lần

9h15 – 9h30

Nguyễn Thị Thanh Hoa, Nguyễn Văn Duy  K58 A2

Nghiên cứu về React native và ứng dụng lập trình Mobile App

9h30 – 9h45

Mai Thị Ngân, Nguyễn Thị Hồng Ngọc  K58 A2

Xây dựng hệ thống khai phá và phân tích dữ liệu tại tổng cục hải quan dựa tên nền tảng Ibm Cognos

9h45 - 10h00

Nghỉ giải lao

10h00 – 10h15

Vũ Minh Phương, Dương Thị Huế  K58 A2

Nghiên cứu và ứng dụng về công cụ kiểm thử tự động hiệu năng hệ thống - LoadRuner

10h15 – 10h30

Đinh Quang Thuật, Nguyễn Thị Châu, Đinh Văn Bình, Phùng Văn Sỹ  K58 A2

Nghiên cứu về áp dụng công nghệ CGI mô phỏng hình ảnh trực  quan

10h30 – 10h45

Lê Văn Việt, Nguyễn Xuân Thiện  K58 A2

Nghiên cứu ứng dụng của Docker trong việc trển khai hệ thống trên nhiều nền tảng

Loại tin tức: