Chương trình COIL của UMAP (University Mobility in Asia and the Pacific)

Thân gửi các bạn sinh viên Khoa Toán - Cơ - Tin học năm 02 và năm 03,

Nhận thông báo của Đại học Quốc gia Hà Nội về chương trình COIL của UMAP (University Mobility in Asia and the Pacific), Phòng Hành chính - Đối ngoại xin gửi thông tin của chương trình tới các bạn như dưới đây.

COIL (Collaborative Online International Learning) là chương trình đào tạo trực tuyến xoay quanh chủ đề cách thích ứng của công dân toàn cầu trong một thế giới đầy biến động như hiện nay.

Nội dung của chương trình bao gồm:
- Văn hóa, kinh tế, phát triển bền vững, ngoại vụ,
- Sức khỏe, tình hình thế giới, giáo dục,...
- Sáng kiến kinh doanh hướng đến một xã hội bền vững.

1. Điều kiện tham dự:
- Sinh viên năm thứ 2 và năm thứ 3;
- Có điểm trung bình chung các học kỳ tối thiểu 2.8/4.0;
- Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 72 hoặc TOEIC 750.

2. Hồ sơ đăng ký:
- Đơn đăng ký của ĐHQGHN;
- Bảng điểm;
- Bài luận đính kèm đơn đăng ký khi được đề cử;
- Lưu hồ sơ dưới dạng pdf.
Hồ sơ vui lòng nộp tại P. 218, Nhà T1 không muộn hơn ngày 29/6/2020.

3. Chi phí tham dự:
- Miễn toàn bộ chi phí
- Tham khảo thông tin của chương trình (chi tiết các buổi học, các câu hỏi thường gặp,...) tại http://umap.org/programs/umap-coil-program-list

 

 và https://jp.surveymonkey.com/r/5JMHRK5

 

 

Mọi thắc mắc vui lòng gửi tới địa chỉ email: hcdn@hus.edu.vn.

Trân trọng thông báo.
P. HCĐN

Loại tin tức: