Các trường SEAMS 2016

Được sự tài trợ của CIMPA, từ năm 2011, Hội Toán học Đông Nam Á tổ chức cá trường (xuân, hè, thu, đông) SEAMS với các chủ đề khác nhau. Đối tượng tham dự là học viên cao học, sinh viên năm cuối và nghiên cứu sinh năm đầu.  Xem danh sách chi tiết 7 trường SEAMS của năm 2016 ở đây: http://viasm.edu.vn/hoat-dong-khoa-hoc/tin-tuc/chi-tiet/truong-seams-2016, hoặc tại trang chính thức: http://seams.maths.web.id/current-schools

 

 

Tags: 
SEAMS