Building Resources For Vietnamese Clinical Text Processing

Tiêu đềBuilding Resources For Vietnamese Clinical Text Processing
Loại công bốJournal Article
Năm xuất bản2018
Tác giảHuyen, NTM, Quyen, NT
Secondary AuthorsMinh, HNguyen
Tạp chíComputación y Sistemas
Thể tích22