BMTH

Thời gian: 
T6, 09/10/2020 - 09:30
Địa điểm: 
Phòng 504 nhà T5 trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Người báo cáo: 
TS. Cao Văn Chung
Tên báo cáo: 
On an image denoising model using machine learning and total variation