Danh sách nghiên cứu sinh bộ môn Cơ học

Họ và tên Năm bảo vệ Bậc đào tạo Chuyên ngành Tập thể hướng dẫn Tên đề tài
Nguyễn Thị Kiều Tiến sĩ Cơ học vật thể rắn GS. TS. Phạm Chí Vĩnh, TS. Đỗ Xuân Tùng Thuần nhất hóa các biên và biên phân chia có độ nhám cao
Vũ Thị Ngọc Ánh Tiến sĩ Cơ học vật thể rắn PGS. TS Phạm Chí Vĩnh Phương pháp điều kiện biên hiệu dụng và sóng Rayleigh trong các bán không gian đàn hồi được phủ một lớp vật liệu
Đỗ Quang Chấn Tiến sĩ Cơ học vật thể rắn PGS. TS. Đào Văn Dũng, PGS. TS. Vũ Đỗ Long Phân tích ổn định của vỏ tròn xoay FGM
Lê Thị Huệ Tiến sĩ Cơ học vật thể rắn PGS. TS Phạm Chí Vĩnh, TS Trần Thanh Tuấn Tỷ số H/V đối với các bán không gian đàn hồi
Nguyễn Thị Thủy Tiến sĩ Cơ học vật thể rắn PGS. TS Trần Văn Trản, TS. Bùi Thanh Tú Một số vấn đề về thông thoáng và chất lượng không khí trong môi trường ở và làm việc
Đặng Thùy Đông Tiến sĩ Cơ học vật thể rắn PGS.TS. Đào Văn Dũng, PGS.TS.Vũ Đỗ Long Phân tích sự vồng và sau vồng của vỏ cơ tính biến thiên có gia cường và nhiệt
Nguyễn Như Hiếu Tiến sĩ Cơ học vật thể rắn GS. TSKH. Nguyễn Đông Anh, PGS. TS. Ninh Quang Hải Tiêu chuẩn đối ngẫu trong phương pháp tuyến tính hóa tương đương cho hệ phi tuyến nhiều bậc tự do chịu kích động ngẫu nhiên
Nguyễn Thị Nga Tiến sĩ Cơ học vật thể rắn PGS. TS Đào Văn Dũng, PGS. TS Vũ Đỗ Long Tính toán tấm và vỏ bằng vật liệu cơ tính biến thiên có gia cường
Nguyễn Xuân Nguyên Tiến sĩ Cơ học vật thể rắn GS.TSKH.Nguyễn Đông Anh , TS. Lã Đức Việt Nghiên cứu thiết kế tối ưu và điều khiển bộ hấp thụ dao động có bộ cản và lò xo lắp đặt phức hợp
Phạm Thị Hà Giang Tiến sĩ Cơ học vật thể rắn PGS. TS. Phạm Chí Vĩnh Các công thức vận tốc của sóng Rayleigh và sóng Stoneley