Danh sách cán bộ

Phạm Chí Vĩnh Trưởng Bộ môn
Giáo sư, Tiến sĩ
Truyền sóng trong môi trường phân lớp, Sóng mặt Rayleigh, Phương pháp thuần nhất hoá, Sự tương tác của các vết nứt dưới tác dụng của yếu tố nhiệt độ
Trần Thanh Tuấn Phó Trưởng Bộ môn
Tiến sĩ
Sóng trong môi trường đàn hồi, Kỹ thuật tỷ số H/V
Trần Văn Cúc Phó giáo sư, Tiến sĩ
Đào Văn Dũng Phó giáo sư, Tiến sĩ
Bài toán ổn định của kết cấu đàn dẻo chịu tải phức tạp theo quá trình đàn dẻo, Bài toán ổn định tĩnh và động của tấm và vỏ làm bằng vật liệu cơ tính biến thiên, Phân tích dao động của kết cấu làm bằng vật liệu cơ tính biến thiên
Vũ Đỗ Long Phó giáo sư, Tiến sĩ
Cơ học Vật rắn biến dạng, Bài toán quá trình đàn dẻo, Bài toán tĩnh và động kết cấu tấm và vỏ
Trần Văn Trản Phó giáo sư, Tiến sĩ
Thủy khí động lực tính toán (CFD), Lý thuyết ổn định thủy khí
Trương Thị Thùy Dung Tiến sĩ
Sóng trong môi trường đàn hồi, tỷ số H/V
Nguyễn Xuân Nguyên Tiến sĩ
Bùi Thanh Tú Tiến sĩ
Vũ Thị Ngọc Ánh Thạc sĩ
Sóng trong môi trường đàn hồi
Nguyễn Thị Nga Thạc sĩ
Ổn định của kết cấu FGM
Hoàng Thị Thiêm Thạc sĩ
Phân tích tĩnh và động kết cấu tấm - vỏ vật liệu composite - FGM
Nguyễn Quang Huân Cử nhân
Dương Tất Thắng
Nguyễn Thị Thủy