Bộ môn Cơ học

Giới thiệu chung

Trưởng bộ môn: 
Phó Trưởng bộ môn: 
Số lượng cán bộ: 
13
Số lượng giáo sư và phó giáo sư: 
5
Số lượng Tiến sĩ khoa học và Tiến sĩ: 
7
Các hướng nghiên cứu chính: 
  1. Sóng trong môi trường đàn hồi: Phạm Chí VĩnhTrần Thanh TuấnVũ Thị Ngọc Ánh
  2. Phân tích tĩnh và động kết cấu tấm - vỏ vật liệu composite - FGM: Đào Văn DũngVũ Đỗ LongNguyễn Thị NgaHoàng Thị Thiêm
  3. Lý thuyết ổn định thủy khí, các phương pháp pháp số và mô phỏng trong cơ học: Trần Văn CúcTrần Văn TrảnBùi Thanh TúNguyễn Thị ThủyNguyễn Quang Huân.
  4. Dao động và điều khiển kết cấu: Nguyễn Xuân Nguyên.
Chuyên ngành đào tạo sau đại học: