Thành lập Câu lạc bộ Cựu sinh viên

Theo đề nghị của Khoa, vừa qua Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đã ra quyết định thành lập Câu lạc bộ Cựu sinh viên Khoa Toán - Cơ - Tin học, và giao trách nhiệm Chủ tịch Câu lạc bộ cho PGS. TS. Lê Minh Hà, Chủ nhiệm Khoa, cựu sinh viên K35.

Việc thành lập câu lạc bộ là một trong những nỗ lực nhằm củng cố và phát triển mạng lưới cựu sinh viên của Khoa, chuẩn bị cho Ngày trở về  - kỉ niệm 60 năm thành lập Khoa Toán - Cơ - Tin học. Câu lạc bộ sẽ là nơi tụ họp của các thế hệ cựu sinh viên, cùng nhau tổ chức các sự kiện, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc và trong cuộc sống. Ban liên lạc cựu sinh viên cũng đã được thành lập, gồm các thành viên trong ban liên lạc của các khoá/lớp và đã cử ra Ban liên lạc thường trực gồm các thành viên:

  • Ông Nguyễn Nam Hải, cựu sinh viên K15, Trưởng Ban
  • Ông Đỗ Trọng Quân, cựu sinh viên K28, Uỷ viên
  • Bà Nguyễn Thị Hồng Minh, cựu sinh viên K30, Uỷ viên.
Loại tin tức: