Lê Quý Thường

Lê Quý Thường, Tiến sĩ
Văn phòng:
T3-301
Thư điện tử: leqthuong@gmail.com
Thư điện tử VNU:
thuonglq@vnu.edu.vn
Trang web:
http://mim.hus.vnu.edu.vn/people/thuonglq
Lĩnh vực nghiên cứu:
Hình học đại số, Lý thuyết kì dị, Lý thuyết tích phân môtivic, Không gian Berkovich
Quá trình đào tạo:
 • Tiến sĩ, 2012, Hình học đại số, Université Paris 6 (UPMC)
 • Thạc sĩ 2, 2009, Toán cơ bản, Université Paris 6 (UPMC)
 • Thạc sĩ, 2006, Toán học, Trường ĐHKHTN - ĐHQGHN
 • Cử nhân, 2004, Sư phạm Toán, Khoa Sư phạm - ĐHQGHN
Các môn giảng dạy:
 • Đại số tuyến tính
 • Đại số đại cương
Hoạt động khoa học:
 • Hội viên Hội Toán học Việt Nam
 • Phản biện cho tạp chí Mathematical Research Letters
 • Điểm bài cho Mathematical Reviews
Khen thưởng:
 • Giải nhì kỳ thi Olympic Toán học sinh viên Toàn quốc môn Đại số năm 2001
 • Gương mặt trẻ tiêu biểu Đại học Quốc gia Hà Nội các năm 2001, 2002, 2003

Công bố khoa học

 1. Lê QThuong. The motivic Thom-Sebastiani theorem for regular and formal functions. Journal für die reine und angewandte Mathematik. 2015:Ahead of Print. doi:10.1515/crelle-2015-0022.
 2. Lê QThuong. Proofs of the integral identity conjecture over algebraically closed fields. Duke Mathematical Journal. 2015;164(1):157-194. doi:10.1215/00127094-2869138.
 3. Lê QThuong. A proof of the l-adic version of the integral identity conjecture for polynomials. Bulletin de la Société Mathématique de France. 2013:to appear. Available at: http://arxiv.org/abs/1204.1758.
 4. Lê QThuong. On a conjecture of Kontsevich and Soibelman. Algebra & Number Theory. 2012;6(2):389–404. doi:10.2140/ant.2012.6.389.
 5. Lê QThuong. Zeta function of degenerate plane curve singularity. Osaka Journal of Mathematics. 2012;49(3):687-697. Available at: https://projecteuclid.org/euclid.ojm/1350306593.