Nguyễn Hữu Dư

Nguyễn Hữu Dư, Nhà giáo Ưu tú, Giáo sư, Tiến sĩ
Chức vụ Bộ môn:
Trưởng Bộ môn
Văn phòng:
T3-303
Thư điện tử VNU:
dunh
Lĩnh vực nghiên cứu:
Lý thuyết Xác suất và Thống kê, Hệ động lực tất định và ngẫu nhiên, Phương trình Vi phân
Quá trình đào tạo:
 • Đại học, 1979, Xác suất-Thống kê, Đại học Tổng Hợp Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam
 • Tiến sỹ, 1990, Điều khiển Ngẫu nhiên, Đại học Tổng Hợp Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam
Các môn giảng dạy:
 • Xác suất, Thống kê, Phương trình Vi phân, Lý thuyết Hệ động lực, Lý thuyết Độ đo, Quá trình ngẫu nhiên...

Công bố khoa học

 1. Du NHuu. Stability of stochastic functional differential equations with random switching and applications. Nguyen DH, Nguyen NN, Yin G, b.t.v. Automatica. 2021;125:109410. doi:https://doi.org/10.1016/j.automatica.2020.109410.
 2. Du NHuu, Hening A, Nguyen DH, Yin G. Dynamical systems under random perturbations with fast switching and slow diffusion: Hyperbolic equilibria and stable limit cycles. Journal of Differential Equations. 2021;293:313-358. doi:https://doi.org/10.1016/j.jde.2021.05.032.
 3. Vu H, Du NHuu, Ong THai. A Novel Cell-Centered Approach of Upwind Types for Convection Diffusion Equations on General Meshes. International Journal of Computational Methods. 2021;18:2150019. doi:10.1142/S0219876221500195.
 4. Dieu NThanh, Sam VHai, Du NHuu. Threshold of a stochastic SIQS epidemic model with isolation. Discrete and Continuous Dynamical Systems - B. 2021:-.
 5. Du NHuu, Nguyen DHai, G. Yin G. Conditions for permanence and ergodicity of certain stochastic predator-prey models. J. Appl. Probab. 2016;53:187–202. Available at: http://projecteuclid.org/euclid.jap/1457470568.
 6. Hieu NTrong, Du NHuu, Auger P, Dang NH. Dynamical behavior of a stochastic {SIRS} epidemic model. Math. Model. Nat. Phenom. 2015;10:56–73. doi:10.1051/mmnp/201510205.
 7. Du NHuu, Nguyen TDieu, Le ATuan. Exponential {$P$}-stability of stochastic {$\nabla$}-dynamic equations on disconnected sets. Electron. J. Differential Equations. 2015:No. 285, 23.
 8. Du NHuu, Dang NHai. Asymptotic behavior of {K}olmogorov systems with predator-prey type in random environment. Commun. Pure Appl. Anal. 2014;13:2693–2712. doi:10.3934/cpaa.2014.13.2693.
 9. Dang NH, Du NHuu, Yin G. Existence of stationary distributions for {K}olmogorov systems of competitive type under telegraph noise. J. Differential Equations. 2014;257:2078–2101. doi:10.1016/j.jde.2014.05.029.
 10. Du NHuu, Dang NHai, Dieu NThanh. On stability in distribution of stochastic differential delay equations with {M}arkovian switching. Systems Control Lett. 2014;65:43–49. doi:10.1016/j.sysconle.2013.12.006.