Trần Văn Cúc

Trần Văn Cúc, Phó giáo sư, Tiến sĩ
Thư điện tử: cuctv@mim.edu.vn
Khen thưởng:
  • Huy chương vì sự nghiệp giáo dục, Huy chuong vì sự nghiệp khoa học công nghệ