Kỳ thi Olympic Toán học Sinh viên Toàn quốc 2016

Theo thông báo của Ban tổ chức, Kỳ thi Olympic Toán học Sinh viên Toàn quốc lần thứ 24 sẽ được tổ chức từ ngày 11/04/2016 đến ngày 17/04/2016 tại Trường Đại học Quy Nhơn, thành phố Quy Nhơn.

Để chuẩn bị cho kỳ thi này, Khoa Toán – Cơ – Tin học sẽ tổ chức lớp học để bổ sung kiến thức Giải tích và Đại số cho sinh viên và tổ chức thi chọn đội tuyển.

Kế hoạch học và thi chọn đội tuyển xem tại văn bản kèm theo.

Loại tin tức: