Nguyễn Hải Vinh

Nguyễn Hải Vinh, Doctor
Office:
T5-505
VNU mail:
nguyenhaivinh
Research Fields:
Quy hoạch thực nghiệm tối ưu, Mật mã và an toàn dữ liệu
Education :
  • Đại học-Thạc sỹ, 1993, Tự động học và điều khiển trong các hệ thống kỹ thuật, ĐH Bách Khoa Vinnhitsa, Vinnhitsa, Liên Xô-Ukraina
  • Tiến sĩ, 2012, Mô hình hóa Toán học, các phương pháp tính và các tổ hợp chương trình, ĐHTH Kỹ thuật Điện Quốc gia Saint-Petersburg mang tên V.I. Ulyanov "LETI", Saint-Petersburg, Liên Bang Nga
Teaching:
  • Toán rời rạc
  • Tổ hợp

Projects

Project Code Start date Title Status
VINIF.2020.DA14 October, 2020 Developing a system to support fake news detection in online social networks Chưa nghiệm thu
TN-14-01 March, 2014 Phương pháp hàm số trong quy hoạch thực nghiệm tối ưu Đã nghiệm thu