Trần Văn Trản

Trần Văn Trản, Associate Professor, Doctor
Research Fields:
Thủy khí động lực tính toán (CFD), Lý thuyết ổn định thủy khí
Education :
  • Tiến sĩ, 1978, Cơ học thủy khí, ĐH Tổng hợp Maxcơva, Liên Xô
  • Đại học, 1974, Toán cơ, ĐH Tổng hợp Maxcơva, Liên Xô
Teaching:
  • Khí động lực học
  • Phương pháp số trong cơ học
  • Lý thuyết ổn định thủy khí
Awards:
  • Huy chương vì Sự nghiệp Khoa học & Công nghệ, Bộ Khoa học & Công nghệ, 2003