Lê Quý Thường

Lê Quý Thường, Associate Professor, Doctor
Position in Department:
Deputy Head of Department
Office:
T3-301
VNU mail:
leqthuong@vnu.edu.vn
Website:
http://mim.hus.vnu.edu.vn/people/thuonglq
Research Fields:
Hình học đại số, Lý thuyết kì dị, Lý thuyết tích phân môtivic, Không gian Berkovich
Education :
 • Tiến sĩ, 2012, Hình học đại số, Université Paris 6 (UPMC)
 • Thạc sĩ 2, 2009, Toán cơ bản, Université Paris 6 (UPMC)
 • Thạc sĩ, 2006, Toán học, Trường ĐHKHTN - ĐHQGHN
 • Cử nhân, 2004, Sư phạm Toán, Khoa Sư phạm - ĐHQGHN
Teaching:
 • Đại số tuyến tính
 • Đại số đại cương
Science Activities:
 • Hội viên Hội Toán học Việt Nam
 • Phản biện cho tạp chí Mathematical Research Letters
 • Điểm bài cho Mathematical Reviews
Awards:
 • Giải nhì kỳ thi Olympic Toán học sinh viên Toàn quốc môn Đại số năm 2001
 • Gương mặt trẻ tiêu biểu Đại học Quốc gia Hà Nội các năm 2001, 2002, 2003

Publications

 1. Lê QThuong. The motivic Thom-Sebastiani theorem for regular and formal functions. Journal für die reine und angewandte Mathematik. 2018;735(2):175-198. doi:10.1515/crelle-2015-0022.
 2. Euler reflexion formulas for motivic multiple zeta functions. Journal of Algebraic Geometry. 2018;27:91-120. doi:https://doi.org/10.1090/jag/689.
 3. Motivic Milnor fibers of plane curve singularities. Vietnam Journal of Mathematics. 2017. doi: 10.1007/s10013-017-0250-2.
 4. Lê QThuong. Proofs of the integral identity conjecture over algebraically closed fields. Duke Mathematical Journal. 2015;164(1):157-194. doi:10.1215/00127094-2869138.
 5. Lê QThuong. A proof of the l-adic version of the integral identity conjecture for polynomials. Bulletin de la Société Mathématique de France. 2013:to appear. Available at: http://arxiv.org/abs/1204.1758.
 6. Lê QThuong. On a conjecture of Kontsevich and Soibelman. Algebra & Number Theory. 2012;6(2):389–404. doi:10.2140/ant.2012.6.389.
 7. Lê QThuong. Zeta function of degenerate plane curve singularity. Osaka Journal of Mathematics. 2012;49(3):687-697. Available at: https://projecteuclid.org/euclid.ojm/1350306593.

Projects

Project Code Start date Title Status
FWO.101.2015.02 April, 2016 Motivic integration and the Monodromy Conjecture Đã nghiệm thu
QG.16.06 January, 2016 Ứng dụng của tích phân môtivic vào lý thuyết các bất biến Donaldson-Thomas môtivic Đã nghiệm thu