Nguyễn Văn Thế

Nguyễn Văn Thế, Bachelor
Office:
300T3
VNU mail:
nguyenvanthe@vnu.edu.vn
Research Fields:
Tổ hợp, lý thuyết đồ thị, ma trận
Education :
  • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN, Cử nhân Tài năng Toán học (2016 - 2020)