Đặng Hùng Thắng

Đặng Hùng Thắng, Professor, Doctor of Science
Position in Department:
Head of Department
Office:
T3-304
Research Fields:
Toán học trong môi trường ngẫu nhiên, Giải tích ngẫu nhiên, Tính toán ngẫu nhiên, Hàm, quá trình, toán tử và ánh xạ ngẫu nhiên
Education :
 • Đại học, 1976, Lý thuyết xác suất và Thống kê Toán học, Đại học Tổng hợp Hà Nội
 • Tiến sỹ, 1988, Lý thuyết xác suất và Thống kê Toán học, Đại học Tổng hợp Hà Nội
 • Tiến sỹ Khoa học, 1992, Lý thuyết xác suất và Thống kê Toán học, Đại học Tổng hợp Hà Nội
Teaching:
 • Giải tích 1 cho Cử nhân Tài năng
 • Lý thuyết xác suất cho Toán-Tin. Toán, Cử nhân Tài năng, Sư phạmToán
 • Độ đo và Bổ túc xác suất cho Cử nhân Tài năng
 • Xác suất-Thống kê cho các khoa khác trong trường ĐHKHTN
 • Thống kê Xã hội học cho Các khoa của ĐHKHXH và Nhân văn
 • Lý thuyết độ đo cho Cao học chuyên ngành Xác suất-Thống kê
 • Phương trình Điophant cho Cao học chuyên ngành Phương pháp Toán sơ cấp
 • Phương trình đồng dư cho Cao học chuyên ngành Phương pháp Toán sơ cấp
Awards:
 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo, 1996
 • Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà nội, 2001-2002
 • Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà nội, 2002-2003
 • Danh hiệu thi đua: Cán bộ Giảng dạy giỏi cấp ĐHQG, 2001-2002
 • Huy chương "Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ, 2003
 • Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ, 2004
 • Kỷ niệm chương "Vì Thế hệ Trẻ" do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng, 2004

Publications

 1. On the convergence of the product of independent random operators. Stochastics. 2016. doi:10.1080/17442508.2016.1172579.
 2. Abstract Random Linear Operators on Probabilistic Unitary Spaces. Journal of the Korean Mathematical Society. 2016;53:347–362. doi:10.4134/JKMS.2016.53.2.347.
 3. Son TCong, Thang DHung, Thu PV. Weak laws of large numbers for fields of random variables in Banach spaces. Journal of Probability and Statistical Science. 2015;13(2):153-165. Available at: http://www.i-tel.com.tw/jpss/.
 4. Generalized Random Spectral Measures. Journal of Theoretical Probability. 2014;27:576–600. doi:10.1007/s10959-012-0461-0.
 5. Some results on random coincidence points of completely random operators. Acta Mathematica Vietnamica. 2014;39:163–184. doi:10.1007/s40306-014-0051-6.
 6. Some Results on Random Fixed Points of Completely Random Operators. Vietnam Journal of Mathematics. 2014;42:133–140. doi:10.1007/s10013-013-0037-z.
 7. Generalized random linear operators on a {H}ilbert space. Stochastics. 2013;85:1040–1059. doi:10.1080/17442508.2012.736995.

Projects

Project Code Start date Title Status
101.02-2013.06 March, 2014 Một số vấn đề nghiên cứu trong giải tích ngẫu nhiên Chưa nghiệm thu
101.01.48.09 March, 2009 Một số khía cạnh của lý thuyết toán tử ngẫu nhiên Đã nghiệm thu