Ngô Thế Quyền

Ngo The Quyen, Master
Office:
507.T5
VNU mail:
ngoquyenbg@vnu.edu.vn
Phone:
01688159488

Projects

Project Code Start date Title Status
TN-15-04 March, 2015 Nghiên cứu sử dụng biểu diễn phân tán trong phân tích cú pháp phụ thuộc tiếng Việt Đã nghiệm thu