Vũ Hoàng Linh

Vũ Hoàng Linh, Associate Professor, Doctor of Science
VNU mail:
linhvh
Research Fields:
Lý thuyết định tính và lời giải số của phương trình vi phân, Tính toán khoa học
Education :
 • Đại học, 1990, Toán Tin, Đại học Tổng hợp Szeged, Hungary.
 • Thạc sỹ, 1992, Toán Tin, Đại học Tổng hợp Szeged, Hungary.
 • Tiến sỹ, 1998, Toán ứng dụng, Đại học Tổng hợp Budapest , Hungary.
Teaching:
 • Giải tích số.
 • Phương trình vi phân.
 • Giải tích.
 • Phương phấp số giải phương trình vi phân.
Science Activities:
 • Thành viên của Hội Toán học Việt Nam.
 • Hiện tham gia phản biện cho các tạp chí Zentralblatt.
 • Hiện tham gia phản biện cho các tạp chí Applied Mathematics and Computation.
 • Hiện tham gia phản biện cho các tạp chí Journal of Computational and Applied Mathematics.
 • Hiện tham gia phản biện cho các tạp chí Acta Mathematica Vietnamica.
 • Hiện tham gia phản biện cho các tạp chí Vietnam Journal of Mathematics.
 • Hiện tham gia phản biện cho các tạp chí Asian-European Journal of Mathematics.
 • Hiện tham gia phản biện cho các tạp chí International Journal of System Science.
 • Hiện tham gia phản biện cho các tạp chí Int. Journal of Nonlinear and Robust Control.
Awards:
 • Gương mặt trẻ tiêu biểu Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2001.
 • Cán bộ giảng dạy giỏi cấp cơ sở, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2004.
 • Gương mặt trẻ tiêu biểu Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2005.
 • Chiến sĩ thi đua cấp Đại học Quốc gia năm 2006.
 • Công trình khoa học tiêu biểu Đại học Quốc gia năm 2007 (đồng giải thưởng với GS.TS. Nguyễn Hữu Dư).
 • Học bổng nghiên cứu Humboldt (dành cho các nhà nghiên cứu có kinh nghiệm) giai đoạn 2008-2011.

Publications

 1. Adjoint Pairs of Differential-Algebraic Equations and Their Lyapunov Exponents. Journal of Dynamics and Differential Equations. 2015:1–30. doi:10.1007/s10884-015-9474-6.
 2. Spectrum-Based Robust Stability Analysis of Linear Delay Differential-Algebraic Equations. In: Numerical Algebra, Matrix Theory, Differential-Algebraic Equations and Control Theory: Festschrift in Honor of Volker Mehrmann. Numerical Algebra, Matrix Theory, Differential-Algebraic Equations and Control Theory: Festschrift in Honor of Volker Mehrmann. Cham: Springer International Publishing; 2015:533–557. doi:10.1007/978-3-319-15260-8_19.
 3. Spectrum-Based Robust Stability Analysis of Linear Delay Differential-Algebraic Equations. In: Numerical Algebra, Matrix Theory, Differential-Algebraic Equations and Control Theory: Festschrift in Honor of Volker Mehrmann. Numerical Algebra, Matrix Theory, Differential-Algebraic Equations and Control Theory: Festschrift in Honor of Volker Mehrmann. Cham: Springer International Publishing; 2015:533–557. doi:10.1007/978-3-319-15260-8_19.
 4. Efficient integration of strangeness-free non-stiff differential-algebraic equations by half-explicit methods. Journal of Computational and Applied Mathematics. 2014;262:346 - 360. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.cam.2013.09.072.
 5. Robust stability of differential-algebraic equations. In: Surveys in differential-algebraic equations. {I}. Surveys in differential-algebraic equations. {I}. Springer, Heidelberg; 2013:63–95. doi:10.1007/978-3-642-34928-7_2.
 6. Stability and robust stability of linear time-invariant delay differential-algebraic equations. SIAM J. Matrix Anal. Appl. 2013;34:1631–1654. doi:10.1137/130926110.
 7. Spectra and leading directions for linear {DAE}s. In: Control and optimization with differential-algebraic constraints.Vol 23. Control and optimization with differential-algebraic constraints. SIAM, Philadelphia, PA; 2012:59–78. doi:10.1137/9781611972252.ch4.
 8. Spectral analysis for linear differential-algebraic equations. Discrete Contin. Dyn. Syst. 2011:991–1000.

Projects

Project Code Start date Title Status
101.02-2014.05 March, 2015 Một số bài toán trong lý thuyết phương trình vi phân đại số Chưa nghiệm thu
QG.10.01 April, 2010 Phổ của phương trình vi phân đại số và phương trình vi phân ẩn Đã nghiệm thu
101.01-2011.14 March, 2010 Dáng điệu nghiệm của một số lớp phương trình vi phân và sai phân ẩn Đã nghiệm thu