Trần Thị Hương

Trần Thị Hương, Master
Position in Youth Union:
Executive Committee Member of Faculty Youth Union Branch
VNU mail:
huongtt9451@vnu.edu.vn
Phone:
0349755614
Research Fields:
Mạng cảm biến không dây, Tối ưu hóa, Thuật toán tiến hóa
Education :
 • Từ 9/2009 - 6/2013: sinh viên chuyên nghành Toán tin ứng dụng tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên
 • Từ 9/2013 - 4/2018: Giảng viên bộ môn Tin học, Khoa Toán-Cơ-Tin, Đại học Khoa học Tự nhiên
 • Từ 4/2018 - nay: Giảng viên phòng Khoa học dữ liệu, Đại học Khoa học Tự nhiên
Teaching:
 • Lập trình C/C++
 • Cơ sở dữ liệu
 • Hệ điều hành Linux
 • Tin học cơ sở 4/ Lập trình Java
Science Activities:
 • Đề tài TN17.03 "Nghiên cứu nâng cao hiệu quả trong phát hiện xâm nhập mạng"
 • Lê Đăng Nguyên,Lê Đắc Nhường, Trần Thị Hương, Lê Trọng Vĩnh , "A New Genetic Algorithm Applied to Inexact Graph Matching", International Journal of Computer Science and Telecommunications ,Volume 5, Issue 5, 2014.
 • Trần Thị Hương, Phạm Văn Hạnh, Lê Trọng Vĩnh, Trịnh Thị Thúy Giang, "Đánh giá hiệu quả một số thuật toán trong phát hiện xâm nhập mạng", Hội thảo quốc gia một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin và truyền thông lần thứ XX, 2017.
 • Phạm Văn Hạnh,Lê Ngọc Thế, Trần Thị Hương, Lê Trọng Vĩnh, "Nghiên cứu nâng cao hệ thống phát hiện xâm nhập dựa trên mạng nơ-ron", Hội thảo quốc gia một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin và truyền thông lần thứ XVIII, 2015.