Trịnh Viết Dược

Trịnh Viết Dược, Doctor
Office:
T3-305
VNU mail:
duoctv
Research Fields:
Hệ động lực.
Education :
  • Tiến sĩ, 2015, Phương trình vi phân và tích phân, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội.
  • Thạc sĩ, 2010, Giải tích, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội.
  • Cử nhân, 2007, Toán học, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội.
Teaching:
  • Giải tích.
  • Phương trình vi phân.
Science Activities:
  • Hội viên Hội Toán học Việt Nam.