Trịnh Hoàng Dũng

Trịnh Hoàng Dũng, Master
Position in Tradeunion:
Executive Committee Member
Position in Youth Union:
Secretary of Staff Youth Union Branch
VNU mail:
dungth6886@vnu.edu.vn
Phone:
0398202916
Research Fields:
Ma trận ngẫu nhiên
Teaching:
  • Phương trình vi phân
  • Xác suất - Thống kê
Awards:
  • Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở năm học 2020-2021