Đào Văn Dũng

Đào Văn Dũng, Associate Professor, Doctor
Office:
T3-306
VNU mail:
dvdung
Phone:
0942432789
Research Fields:
Stability problems of elasto-plastic structures subjected to complex loading processes, Dynamic problems of elasto-plastic and composite structures, Calculating the stress and strain state of elasto-plastic structures
Education :
 • Đại học, 1976, Cơ học vật rắn biến dạng, Đại học Tổng hợp Hà Nội, Việt Nam
 • Tiến sĩ, 1993, Cơ học vật rắn biến dạng, Đại học Tổng hợp Hà Nội, Việt Nam
Teaching:
 • Toán cao cấp
 • Cơ học lý thuyết (Theoretical mechanics)
 • Lý thuyết đàn hồi (Theory of Elasticity)
 • Lý thuyết dẻo (Theory of Plasticity)
 • Ổn định của hệ đàn dẻo (Stability of elasto-plastic systems)
 • Lý thuyết bản và vỏ mỏng (Theory of thin plates and shells)
 • Phương pháp phần tử hữu hạn (Finite element method)
 • Truyền sóng trong môi trường đàn dẻo (Waves propagation in elasto-plastic media)
 • Cơ học vật liệu composite (Mechanics of composite materials)
Science Activities:
 • Hội viên Hội Cơ học Việt Nam
 • Hội viên Hội Toán học Việt Nam
 • Uỷ viên BCH Hội Cơ học vật rắn biến dạng
 • Uỷ viên Hội đồng khoa học trường ĐHKHTN, ĐHQGHN
Awards:
 • Bằng khen, Bộ Giáo dục & Đào tạo, 1998
 • Huy chương vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học công nghệ, 2002
 • Bằng khen, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
 • Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển ĐHQGHN, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006

Projects

Project Code Start date Title Status
107.02-2013.02 March, 2014 Tiếp cận giải tích để phân tích phi tuyến kết cấu FGM có gân gia cường Chưa nghiệm thu