Lê Đình Định

Lê Đình Định, Doctor
Position in Tradeunion:
President