Nguyễn Hữu Điển

Nguyễn Hữu Điển, Associate Professor, Doctor

Projects

Project Code Start date Title Status
QGTĐ.11.01 March, 2011 Xây dựng Hệ thống VNU-GIS phục vụ quản lý và khai thác dữ liệu GIS của ĐHQGHN Đã nghiệm thu