Đào Phương Bắc

Đào Phương Bắc, Doctor
Office:
T3-301
VNU mail:
bacdp
Research Fields:
Nhóm đại số trên các trường số học, Lý thuyết bất biến hình học
Education :
 • Tiến sĩ, 2010, Toán học, Đại học Quốc Gia Hà Nội
 • Cử nhân, 2004, Toán học, Đại học Quốc Gia Hà Nội
Teaching:
 • Đại số tuyến tính Đại số đại cương Tôpô đại cương Lý thuyết nhóm và biểu diễn nhóm Đại số đồng điều Đại số tuyến tính
 • Đại số đại cương
 • Tôpô đại cương
 • Lý thuyết nhóm và biểu diễn nhóm
 • Đại số đồng điều
Science Activities:
 • Hội viên Hội Toán học Việt Nam
 • Thành viên Hội đồng biên tập tạp chí Thông tin Toán học của Hội Toán học Việt Nam
Awards:
 • Giải ba kỳ thi Quốc gia chọn học sinh giỏi Toán Trung học phổ thông năm 2000
 • Giải nhì kỳ thi Olympic Toán học sinh viên Toàn quốc môn Đại số các năm 2001, 2002
 • Giải nhất kỳ thi Olympic Toán học sinh viên Toàn quốc môn Giải tích năm 2002
 • Giải nhì sinh viên nghiên cứu Khoa học cấp Đại học Khoa học Tự nhiên năm 2004

Publications

 1. Generic semistability for reductive group actions. Proceedings of the American Mathematical Society. 2016;144(10):4115-4124. doi:http://dx.doi.org/10.1090/proc/13110 .
 2. Some topics in geometric invariant theory over non-algebraically closed fields. In: Vol Advanced Lectures in Mathematics (ALM). Handbook of group actions. Vol. II. Somerville, MA: International Press; 2015:451-477.
 3. On the topology on group cohomology of algebraic groups over complete valued fields. Journal of Algebra. 2014;399:561 - 580. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.jalgebra.2013.08.041.
 4. On the topology of relative and geometric orbits for actions of algebraic groups over complete fields. Journal of Algebra. 2013;390:181 - 198. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.jalgebra.2013.04.040.
 5. On the topology of relative orbits for actions of algebraic groups over complete fields. Proc. Japan Acad. Ser. A Math. Sci. 2010;86:133–138. doi:10.3792/pjaa.86.133.
 6. On a relative version of a theorem of Bogomolov over perfect fields and its applications. Journal of Algebra. 2010;324:1259 - 1278. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.jalgebra.2010.04.020.
 7. On the topology of group cohomology of algebraic groups over local fields. 2009;Proceedings of $4^{th}$ International Conference on Research and Education in Mathematics:524-531.
 8. Relative versions of theorems of Bogomolov and Sukhanov over perfect fields. Proc. Japan Acad. Ser. A Math. Sci. 2008;84:101–106. doi:10.3792/pjaa.84.101.