Seminars

General News     |     Student News     |     Seminars

All

Seminar Khoa Toán-Cơ-Tin học
Thu, 29/12/2016 - 15:00
409T3
GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức (ĐHQG HN)
Phòng thí nghiệm vật liệu và kết cấu tiên tiến, và Chương trình Kỹ thuật hạ tầng của ĐH Việt Nhật.

Seminar Khoa Toán-Cơ-Tin học
Thu, 22/12/2016 - 15:00
409T3
GS. Phan Văn Tân, Khoa KTTV & HDH, ĐH KHTN
Applied Mathematics-Informatics in Meteorology and Climatology

Seminar Bài giảng Khoa
Wed, 07/12/2016 - 14:30
Phòng 506 T3
GS Đinh Tiến Cường (NUS)
Large deviation theorem for zeros of polynomials and Hermitian random matrices

Random matrix theory is a very active research domain with applications in mathematics, physics, biology, finance and information theory. Several mathematicians from Singapore and Vietnam are working in this field.


Seminar Bài giảng Khoa
Wed, 16/11/2016 - 15:30
Phòng 308T5
GS. Clayton G. Webster (The University of Tennessee)
Sparse polynomial approximation via compressed sensing of high dimension functions

In this talk, we present a compressed sensing approach to polynomial approximation of complex-valued functions in high dimensions.


Seminar Mini workshop: Selected Topics in Mathematical Modeling
Fri, 04/11/2016 - 09:00
Phòng 514, T4, Trường ĐH KHTN 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

CHƯƠNG TRÌNH

Chủ trì: TS. Nguyễn Thị Minh Huyền

9h-9h15