Seminars

General News     |     Student News     |     Seminars

All

Seminar BMTH
Fri, 07/12/2018 - 09:00
Phòng 504 nhà T5 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc công nghệ công ty MISA.
Chia sẻ về các công nghệ MISA đang phát triển và áp dụng vào sản phẩm hiện nay.

Seminar BMTH
Fri, 16/11/2018 - 09:00
Phòng 504 nhà T5 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
TS. Trương Công Đoàn
Investigation on modularity and dynamics in signaling networks

Seminar BMTH
Fri, 02/11/2018 - 09:00
Phòng 504 nhà T5 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Đậu Ngọc Hoàng
Blockchain và một số ứng dụng

Seminar BMTH
Fri, 26/10/2018 - 09:00
Phòng 504 nhà T5 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
TS. Vu-Linh Nguyen
Imprecision in Machine Learning Problems

Seminar BMTH
Fri, 19/10/2018 - 09:00
Phòng 504 nhà T5 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
HVCH. Nguyễn Duy Anh
Các mối liên kết tương quan giữa các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo với bài toán phân tích dự báo thị trường tài chính chứng khoán đặc thù của Việt Nam