Seminars

General News     |     Student News     |     Seminars

All

Seminar Bộ môn Giải tích
Fri, 18/03/2016 - 09:00
409 T3
TS. Nguyễn Tất Thắng (Viện Toán học)
Kỳ dị tại vô hạn của ánh xạ đa thức phức

Mỗi ánh xạ đa thức $F$ từ $\mathbb C^n$ vào $\mathbb C^m$ xác định một phân thớ tầm thường địa phương ngoài các tập con $B$ của $\mathbb C^m$. Tập $B$ nhỏ nhất được gọi là tập các giá trị rẽ nhánh của $F$.


Seminar Khoa Toán - Cơ - Tin học
Thu, 17/03/2016 - 14:30
Room 409 Building T3, HUS, 334 Nguyen Trai
Professor Ichiro Shimada, Dept. of Mathematics, Hiroshima University
Computer-aided calculations in the study of K3 surfaces

I present some lattice theoretic computer algorithms that are very useful in the study of K3 surfaces.


Seminar Viện NCCC về Toán
Thu, 17/03/2016 - 09:00
Phòng C2, Viện NCCC về Toán, Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, ĐH Bách Khoa Hà Nội.
VA
Chuỗi Seminar "Phương trình vi phân và Hệ động lực"
  • Ngày 25/02/2016: TS. Phạm Việt Hùng "Rice - Kac formular".
  • Ngày 10/03/2016: TS. Lê Vĩ "Reflected Brownian motion with a drift that depends on the local time".

Seminar Bộ môn Giải tích
Fri, 11/03/2016 - 09:00
P409 T3, Trường ĐH KHTN
TS. Phùng Văn Mạnh (ĐH Sư phạm Hà Nội)
On a continuity property of multivariate Lagrange Projectors

In this talk, we discuss the limit of multivariate Lagrange Projectors when interpolation points coalesce into some points.


Seminar Viện NCCC về Toán
Thu, 10/03/2016 - 09:00
Phòng C2, Viện NCCC về Toán, Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, ĐH Bách Khoa Hà Nội.
VA
Chuỗi Seminar "Phương trình vi phân và Hệ động lực"
  • Ngày 25/02/2016: TS. Phạm Việt Hùng "Rice - Kac formular".
  • Ngày 10/03/2016: TS. Lê Vĩ "Reflected Brownian motion with a drift that depends on the local time".