Seminars

General News     |     Student News     |     Seminars

All

Seminar Khoa Toán-Cơ-Tin-Tin học
Thời gian: Thu, 03/01/2019 - 14:00
Địa điểm: 409 T3
Người báo cáo: Professor Emiliano A. Valdez (University of Connecticut, USA)
Tên báo cáo: Data Analytics for Actuarial and Financial Modeling

This workshop provides a survey of the use of modern statistical techniques for actuarial and nancial
applications. There has been an increased interest in the use of data science to deliver predictive models


Seminar BMTH
Thời gian: Fri, 07/12/2018 - 09:00
Địa điểm: Phòng 504 nhà T5 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Người báo cáo: Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc công nghệ công ty MISA.
Tên báo cáo: Chia sẻ về các công nghệ MISA đang phát triển và áp dụng vào sản phẩm hiện nay.

Seminar BMTH
Thời gian: Fri, 16/11/2018 - 09:00
Địa điểm: Phòng 504 nhà T5 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Người báo cáo: TS. Trương Công Đoàn
Tên báo cáo: Investigation on modularity and dynamics in signaling networks

Seminar BMTH
Thời gian: Fri, 02/11/2018 - 09:00
Địa điểm: Phòng 504 nhà T5 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Người báo cáo: Đậu Ngọc Hoàng
Tên báo cáo: Blockchain và một số ứng dụng

Seminar BMTH
Thời gian: Fri, 26/10/2018 - 09:00
Địa điểm: Phòng 504 nhà T5 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Người báo cáo: TS. Vu-Linh Nguyen
Tên báo cáo: Imprecision in Machine Learning Problems