Seminars

General News     |     Student News     |     Seminars

All

Seminar BMTH
Thời gian: Fri, 07/12/2018 - 09:00
Địa điểm: Phòng 504 nhà T5 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Người báo cáo: Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc công nghệ công ty MISA.
Tên báo cáo: Chia sẻ về các công nghệ MISA đang phát triển và áp dụng vào sản phẩm hiện nay.

Seminar BMTH
Thời gian: Fri, 16/11/2018 - 09:00
Địa điểm: Phòng 504 nhà T5 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Người báo cáo: TS. Trương Công Đoàn
Tên báo cáo: Investigation on modularity and dynamics in signaling networks

Seminar BMTH
Thời gian: Fri, 02/11/2018 - 09:00
Địa điểm: Phòng 504 nhà T5 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Người báo cáo: Đậu Ngọc Hoàng
Tên báo cáo: Blockchain và một số ứng dụng

Seminar BMTH
Thời gian: Fri, 26/10/2018 - 09:00
Địa điểm: Phòng 504 nhà T5 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Người báo cáo: TS. Vu-Linh Nguyen
Tên báo cáo: Imprecision in Machine Learning Problems

Seminar BMTH
Thời gian: Fri, 19/10/2018 - 09:00
Địa điểm: Phòng 504 nhà T5 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Người báo cáo: HVCH. Nguyễn Duy Anh
Tên báo cáo: Các mối liên kết tương quan giữa các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo với bài toán phân tích dự báo thị trường tài chính chứng khoán đặc thù của Việt Nam