Projects

Code Start date Title Members Status
QG.10.01 April, 2010 Phổ của phương trình vi phân đại số và phương trình vi phân ẩn Vũ Hoàng Linh Đã nghiệm thu
QG.10.02 April, 2010 Phát triển phần mềm mã nguồn mở đại số máy tính Sage hướng tới các ứng dụng tính toán trong Toán tử đối đồng điều và Đường cong đại số Lê Minh Hà Đã nghiệm thu
101.01-2011.14 March, 2010 Dáng điệu nghiệm của một số lớp phương trình vi phân và sai phân ẩn Vũ Hoàng Linh Đã nghiệm thu
101.03-2010.06 March, 2010 Giải tích Ngẫu nhiên và Ứng dụng Đã nghiệm thu
107.02-2010.07 March, 2010 Sóng trong các môi trường đàn hồi Phạm Chí Vĩnh Đã nghiệm thu
QG.09.01 April, 2009 Một số vấn đề hiện đại trong điều khiển tương tranh và ứng dụng Đã nghiệm thu
101.02.63.09 March, 2009 Lý thuyết hệ động lực và ứng dụng trong sinh thái và môi trường Nguyễn Hữu Dư Đã nghiệm thu
101.02.65.09 March, 2009 Giải tích số trong phương trình vi phân và ứng dụng Đã nghiệm thu
101.01.51.09 March, 2009 Bất biến modular và Lý thuyết đồng Luân Nguyễn Hữu Việt Hưng Đã nghiệm thu
101.01.46.09 March, 2009 Áp dụng các phương pháp của Giải tích phi tuyến nghiên cứu các bài toán biên elliptie không tuyến tính Đã nghiệm thu