Projects

Code Start date Title Members Status
TN-13-01 July, 2013 Luật số lớn cho trường các hiệu martingale trong không gian Banach Tạ Công Sơn Đã nghiệm thu
QG.13.02 April, 2013 Luật số lớn cho trường các biến ngẫu nhiên trong không gian Banach Đã nghiệm thu
107.02-2012.09 March, 2013 Bài toán động trong môi trường phân lớp Trần Thanh Tuấn Đã nghiệm thu
107.02-2012.12 March, 2013 Sóng trong các môi trường đàn hồi Phạm Chí Vĩnh Đã nghiệm thu
101.02-2011.45 June, 2012 Giải tích thô và Tính toán khoa học Hoàng Nam Dũng Đã nghiệm thu
101.02-2011.21 June, 2012 Lý thuyết hệ động lực và ứng dụng trong sinh thái và môi trường Nguyễn Hữu Dư Đã nghiệm thu
101.01-2011.18 June, 2012 Nghiên cứu các trường hợp tới hạn, suy biến và kỳ dị của bài toán biên không đều đối với phương trình elliptic không tuyến tính Đã nghiệm thu
101.01-2011.06 June, 2012 Bất biến modular và Lý thuyết đồng luân Nguyễn Hữu Việt Hưng Đã nghiệm thu
QG.12.21 April, 2012 Nghiên cứu ứng dụng các thuật giải ngẫu nhiên để giải một số bài toán tối ưu trong mạng thế hệ mới Lê Trọng Vĩnh Đã nghiệm thu
QG.12.22 April, 2012 Nghiên cứu xây dựng một mô hình tính toán ngữ nghĩa tiếng Việt Nguyễn Thị Minh Huyền Đã nghiệm thu