Seminar Bộ môn Tin học ngày 11/09/2015

 1. Thời gian: 9h00, sáng thứ sáu ngày 11/9/2015
  Địa điểm: Bộ môn Tin học phòng  máy C (504) Tầng 5, Nhà T5, Trường ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  Báo cáo viên: Ngô Thế Quyền
  Tên báo cáo: Nghiên cứu một số phương pháp phi giám sát xác định cảm xúc trong văn bản
   
 2. Thời gian: 10h00, sáng thứ sáu ngày 11/9/2015
  Địa điểm: Bộ môn Tin học phòng  máy C (504) Tầng 5, Nhà T5, Trường ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  Báo cáo viên: Nguyễn Thị Tâm
  Tên báo cáo: Tối ưu hoá việc di chuyển của các cảm biến trong mạng cảm biến không dây
   
 3. Thời gian: 11h00, sáng thứ sáu ngày 11/9/2015
  Địa điểm: Bộ môn Tin học phòng  máy C (504) Tầng 5, Nhà T5, Trường ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  Báo cáo viên: Hà Khắc Cường
  Tên báo cáo: Giải pháp bảo vệ SMS cho các thiết bị di động